บทเรียนตามหมวดหมู่

รายการบทเรียน

 • Lesson35

  マッサージ師のための日本語

  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับหมอนวด

  เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น เพื่อนำไปใช้ตอนนวดให้ลูกค้า

 • Lesson34

  日本人と働く人のための日本語

  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ทำงานกับคนญี่ปุ่น

  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทหรือโรงงานญี่ปุ่น รวมไปถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจกับคนญี่ปุ่น สามารถนำไปใช้ได้

 • Lesson33

  飲食店で働く方向け

  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงานในร้านอาหาร

  ภาษาญี่ปุ่นที่ผู้ที่ทำงานในร้านอาหารหรือร้านกาแฟ สามารถนำไปใช้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้ แนะนำคำสุภาพที่ใช้ในการพูดกับลูกค้า

 • Lesson32

  100〜999までの言い方

  วิธีพูดตัวเลข 100〜999

  วิธีพูดตัวเลข 100

 • Lesson31

  タイで働く方

  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงานในไทย

  ประโยคภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนที่ทำงานในประเทศไทยควรจดจำ ไม่ว่าจะทำงานประเภทใด ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้