บทเรียนตามหมวดหมู่

รายการบทเรียน

 • Lesson17

  寝る時のあいさつ

  คำทักทายก่อนนอน

  คำทักทายที่ใช้พูดตอนก่อนจะนอน

 • Lesson16

  お祝いの言葉を言ってみよう

  คำพูดแสดงความยินดี

  ใช้ในการพูดแสดงความยินดี เช่น ในงานวันเกิด,งานแต่งงาน,สอบผ่าน เป็นต้น