บทที่ 5 ผม/ฉัน , คุณ

  • เรียนรู้คำศัพท์เรียกตัวเอง(สรรพนามบุรุษที่1)และคู่สนทนา(สรรพนามบุรุษที่ 2)แล้วนำไปใช้ในการสนทนากันเถอะ

Lessons

わたし ผม , ฉัน

わたし

watashi

ผม , ฉัน

  • ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
  • เป็นวิธีพูดแบบสุภาพ ใช้ในการพูดอย่างเป็นทางการ หรือใช้พูดกับเพื่อนก็ได้

あなた คุณ

あなた

anata

คุณ

  • ใช้เรียกคู่สนทนาได้ทั้งชายและหญิง
  • ป็นวิธีพูดที่มีความแข็งระดับหนึ่ง ถ้ารู้จักชื่อของคู่สนทนาควรพูด “ชื่อ + san”ดีกว่า

Level Up

สรรพนามบุรุษที่ 1
ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่จะเรียกแทนตัวเองด้วยคำว่า “watashi” แต่ผู้ชายจะมีคำเรียกแทน
ตัวเองแบบอื่นอีก

ぼく  ผม

ぼく

boku

ผม

  • เด็กผู้ชายใช้เรียกแทนตัวเอง บางครั้งผู้ใหญ่เพศชายบางคนก็ใช้เช่นกัน

おれ ผม

おれ

ore

ผม

  • เด็กผู้ชายและผู้ใหญ่เพศชายบางคนใช้ “ore”แทน “boku”

Question corner

คำถามที่ 1

ผู้ชายจะสามารถเรียกแทนตัวเองว่า “watashi” “boku” “ore”ทั้ง 3 แบบนี้มีความแตกต่างกันไหมครับ?

คำตอบ

“watashi” มักจะใช้พูดในที่ทำงานและสถานที่ทางการ “boku”จะให้ความรู้สึกที่อ่อนโยน,น่ารัก,จริงใจ ส่วนคำว่า“ore” จะให้ความรู้สึกที่น่าเชื่อถือ,แข็งแรง,เท่ หลายคนเลือกใช้คำเรียกแทนตัวเองแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ค่ะ

คำถามที่ 2

แล้วควรเลือกใช้คำไหนดีครับ?

คำตอบ

จะใช้คำไหนก็ได้ค่ะ แต่แนะนำว่าตอนทำงานใช้คำว่า “watashi”จะรู้สึกสุภาพกว่า
ส่วนคำว่า “boku”และ“ore”นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการแสดงตัวแบบไหน คนญี่ปุ่นบางคน
ก็เลือกใช้ทั้ง“boku”และ“ore”โดยขึ้นอยู่กับว่ากำลังสนทนาอยู่กับใครค่ะ