บทที่ 8 มากล่าวขอโทษกันเถอะ

  • คำที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกขอโทษ

Lessons

ごめんなさい ขอโทษ

ごめんなさい

sumimasen

ขอโทษ

  • ใช้กล่าวขอโทษกับคนในครอบครัวและคนที่สนิท

すみません  ขอโทษ

すみません

sumimasen

ขอโทษ

  • เป็นคำกล่าวขอโทษแบบสุภาพ สามารถใช้พูดตอนที่ เหยียบเท้าคนอื่น มาสาย หรือว่าทำอะไรผิดพลาด เป็นต้น

もうしわけございません  ขอประทานโทษ

もうしわけございません

moushiwake gozaimasen

ขอประทานโทษ

  • เป็นคำกล่าวขอโทษแบบสุภาพมากยิ่งขึ้น ใช้พูดแสดงความรู้สึกขอโทษแบบจริงจัง หรือใช้ในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ

Level Up

คำว่า sumimasen นอกจากใช้ในการขอโทษแล้ว ยังสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

ใช้ตอนที่ต้องการเรียกใครสักคน

ช่น ตอนที่ต้องการเรียกพนักงานในร้านอาหาร หรือ ตอนที่ต้องการเรียกคนที่ไม่รู้จักเพื่อถามทาง เป็นต้น

ใช้ตอนที่ต้องการขอบคุณ

คนญี่ปุ่นบางครั้งใช้คำว่า sumimasen เมื่อต้องการแสดงความขอบคุณ
แต่การกล่าวคำขอบคุณที่สุภาพควรใช้คำว่า arigatou gozaimashita ที่ได้เรียนไปในบทที่ 3

Lesson 3

Question corner

คำถาม

รู้สึกแปลกที่คำว่า sumimasen สามารถใช้ได้ทั้งตอนที่ต้องการขอโทษและขอบคุณ

คำตอบ

คนญี่ปุ่นหากมีใครมาทำอะไรให้กับตัวเอง จะรู้สึก “ ขอโทษที่ทำให้ใครคนนั้นต้องเหนื่อยหรือเสียเวลา”
จึงพูดคำว่า sumimasen เพื่อแสดงความรู้สึกทั้งขอโทษและขอบคุณในเวลาเดียวกันค่ะ