บทที่ 9 คำพูดเมื่อรับประทานอาหาร

  • คำพูดที่ใช้ในมื้ออาหาร

Lessons

いただきます จะรับประทานอาหารแล้วนะครับ / นะคะ

いただきます

itadakimasu

จะรับประทานอาหารแล้วนะครับ / นะคะ

  • คำพูดก่อนลงมือรับประทานอาหาร
  • ในขณะที่พูดสามารถพนมมือขึ้นมาบริเวณหน้าอกด้วยก็ได้

ごちそうさまでした  ขอบคุณสำหรับอาหารครับ / ค่ะ

ごちそうさまでした

gochisousama deshita

ขอบคุณสำหรับอาหารครับ / ค่ะ

  • คำพูดหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้ว
  • ในขณะที่พูดสามารถพนมมือขึ้นมาบริเวณหน้าอกด้วยก็ได้

Level Up

คำว่า itadakimasu เป็นคำยกย่องของคำว่า รับประทานและได้รับ
ดังนั้นเมื่อตอนที่ได้รับของก็จะพูดคำนี้เช่นกัน
มาลองฝึกพูดตอนที่ได้รับของขวัญหรือของฝากจากคนญี่ปุ่นกันเถอะ

ตัวอย่าง (ได้รับของฝากจากคุณชิราสุ) 

いただきます。 しらすさん、ありがとうございます。

itadakimasu shirasu san arigatou gozaimasu

คุณชิราสุขอบคุณสำหรับของฝากนะครับ / นะคะ

Question corner

คำถาม

คำว่า itadakimasu ที่พูดก่อนรับประทานอาหาร พูดให้กับคนที่เลี้ยงอาหารหรือครับ?

คำตอบ

ใช่ค่ะ เป็นการพูดให้กับคนที่เลี้ยงอาหาร แต่ไม่เพียงแค่นั้น กรณีที่จ่ายเงินด้วยตัวเอง หรือทำอาหารด้วยตัวเองก็พูดเช่นกันค่ะ

คำถาม2

ถ้าในกรณีเช่นนั้น จะเป็นการพูดขอบคุณให้กับใครหรือครับ?

คำตอบ2

เป็นการพูดขอบคุณเกษตรกร,คนทำอาหาร และอาหารที่เราจะรับประทานค่ะ

คำถาม3

ไม่เพียงแค่ขอบคุณคนเท่านั้น อาหารก็ขอบคุณด้วยหรือครับ

คำตอบ3

ใช่ครับ เพราะคนญี่ปุ่นมีความคิดที่ว่าไม่เพียงแค่เนื้อสัตว์และปลาเท่านั้น ผักและผลไม้ก็มีชีวิตเช่นกัน และพวกเรานำสิ่งมีชีวิตนั้นมารับประทานเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ ดังนั้นจึงพูดแสดงความรู้สึกขอบคุณอาหารก่อนที่จะรับประทานค่ะ