บทที่ 11 มาถามชื่อกันเถอะ

Lessons

  • ประโยคที่ใช้ในการถามชื่อคู่สนทนา

なまえは なんですか? ชื่อว่าอะไรหรือคะ/ครับ?

なまえは なんですか?

namae wa nandesuka?

ชื่อว่าอะไรหรือคะ/ครับ?

ความหมายของคำศัพท์
namae ชื่อ
nandesuka? อะไรหรือคะ/ครับ?
คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะตอบนามสกุลของพวกเขา แต่บางคนก็จะตอบมาทั้งชื่อและนามสกุล

  • วิธีการตอบ (ตัวอย่างเช่น ชื่อว่า ชิระสุ)

しらすです ชิระสุ ค่ะ

しらすです

shirasu desu

ชิระสุ ค่ะ

ตอบโดยการพูด “ ชื่อ+ desu ”
ถ้าถูกคนญี่ปุ่นถามชื่อ คนไทยสามารถตอบเป็นชื่อเล่นของตัวเองได้เลย
แต่หากเป็นสถานที่ราชการให้ตอบเป็นชื่อและนามสกุลของตัวเอง

  • ตัวอย่าง เช่น ชื่อว่า พลอย

なまえは なんですか?

namae wa nandesuka?

ชื่อว่าอะไรหรือคะ/ครับ?

プロイです。

พลอย desu

พลอยค่ะ

Level Up

จากที่ได้เรียนกันไปในบทที่ 6 ว่าการเรียกชื่อคน ให้เรียกโดยพูด “ชื่อ+san”     แต่การเรียกชื่อของตัวเองนั้นจะไม่เติมคำว่า “san”ต่อท้าย

ทำให้เป็นคำสุภาพขึ้นโดยเติมคำว่า “お(O)”

เติมคำว่า “お(O)”ลงไปหน้าคำว่า namae ในประโยค namaewa nandesuka?

おなまえは なんですか?

onamaewa nandesuka?

ชื่อว่าอะไรหรือคะ/ครับ?

ในบทที่ 10 ได้เรียนคำว่า genkidesuka? สบายดีไหมคะ/ครับ?
ในประโยคนี้ก็สามารถเติมคำว่า“お(O)”ลงไป  เป็น ogenkidesuka?
เพื่อให้เป็นประโยคที่สุภาพมากขึ้นได้

Question Corner

คำถาม

นามสกุลของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีอะไรบ้างครับ?

คำตอบ

นามสกุลที่พบบ่อยที่สุด อันดับ 1คือ satou  อันดับ 2 คือ suzuki และอันดับ 3 คือ takahashi ค่ะ
ว่ากันว่านามสกุลของคนญี่ปุ่นมีมากกว่า 100,000 นามสกุล แต่ก็ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าแท้จริงแล้วมีอยู่เท่าไหร่กันแน่ค่ะ