บทที่ 16 คำพูดแสดงความยินดี

Lessons

ใช้ในการพูดแสดงความยินดี เช่น ในงานวันเกิด,งานแต่งงาน,สอบผ่าน เป็นต้น

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ/ครับ

おめでとうございます

omedetou gozaimasu

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ/ครับ

  • เป็นภาษาสุภาพ สามารถใช้พูดกับใครก็ได้

ยินดีด้วยนะ

おめでとう

omedetou

ยินดีด้วยนะ

  • เป็นการพูดแบบตัดคำว่า “gozaimasu” ในข้อ “ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ/ครับ ”ออก
  • ใช้พูดกับเพื่อนหรือคนที่สนิทกัน

Level up

การพูดคำว่า“omedetou gozaimasu”เพียงอย่างเดียวก็เป็นการพูดอวยพรที่เพียงพอ แต่ถ้าเพิ่มคำที่เป็นรูปธรรมแสดงความชัดเจนเข้าไปด้วยแล้วจะทำให้ถ่ายทอดความรู้สึกถึงคำอวยพรได้มากขึ้น
ดังในตัวอย่างที่ยกมา 3 ข้อต่อไปนี้

 สุขสันต์วันเกิดค่ะ/ครับ

たんじょうび おめでとうございます

tanjoubi omedetou gozaimasu

สุขสันต์วันเกิดค่ะ/ครับ

ขอแสดงความยินดีกับการแต่งงานค่ะ/ครับ

けっこん おめでとうございます

kekkon omedetou gozaimasu

ขอแสดงความยินดีกับการแต่งงานค่ะ/ครับ

ขอแสดงความยินดีที่สอบผ่านค่ะ/ครับ

ごうかく おめでとうございます

goukaku omedetou gozaimasu

ขอแสดงความยินดีที่สอบผ่านค่ะ/ครับ

Question corner

คำถาม

ถ้าคนญี่ปุ่นพูดว่า “ omedetou gozaimasu ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ/ครับ ”จะตอบกลับว่าอะไรดีครับ?

คำตอบ

ในกรณีเช่นนั้น ให้ตอบกลับไปว่า “arigatou gozaimasu ขอบคุณค่ะ/ครับ” เพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณ ซึ่งได้เรียนกันไปแล้วในบทที่ 3 นะคะ