บทที่ 19   มาพูดว่า”ไม่เข้าใจ” เป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

Lessons

  • ใช้พูดตอนที่คุณไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษที่คนญี่ปุ่นพูด

ขอโทษนะคะ/ครับ ไม่เข้าใจค่ะ/ครับ

すみません。わかりません

sumimasen wakarimasen

ขอโทษนะคะ/ครับ ไม่เข้าใจค่ะ/ครับ

  • การพูดคำ sumimasen  (คำกล่าวขอโทษ)ที่ได้เรียนในบทที่ 8 ก่อน แล้วจึงพูดว่า wakarimasen เป็นวิธีการพูดที่มีความสุภาพเพิ่มมากขึ้น

Level up

  • วิธีการพูดว่า “ไม่เข้าใจ” ในรูปแบบต่างๆ

ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ/ครับ

あまり わかりません

amari wakarimasen

ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ/ครับ

ไม่เข้าใจเลยค่ะ/ครับ

ぜんぜん わかりません

zenzen wakarimasen

ไม่เข้าใจเลยค่ะ/ครับ

  • วิธีการพูดว่า “เข้าใจ”

เข้าใจค่ะ/ครับ

わかります

wakarimasu

เข้าใจค่ะ/ครับ

ตัวอย่าง

เข้าใจไหมคะ?

わかりますか? 

wakarimasu

เข้าใจไหมคะ?

เข้าใจครับ

はい、わかります。

hai wakarimasu 

เข้าใจครับ

ไม่เข้าใจครับ

いいえ、わかりません。

iie wakarimasen

ไม่เข้าใจครับ

Question corner

คำถาม

คนญี่ปุ่นที่พูดภาษาไทยได้มีเยอะไหมครับ?

คำตอบ

คนญี่ปุ่นที่พูดภาษาไทยได้มีจำนวนน้อยมากค่ะ

แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ทำให้ตามพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆมีจำนวนผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคนญี่ปุ่นที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้นอกจากภาษาอังกฤษนั้นก็มีอยู่น้อยมากค่ะ