บทที่ 21 มาสาย

Lessons

  •  ใช้พูดตอนที่คุณปล่อยให้คนอื่นรอ

ขออภัยที่มาสายค่ะ/ครับ

おくれて すみません

okurete sumimasen

ขออภัยที่มาสายค่ะ/ครับ

  •  เป็นการพูดเพื่อแสดงความรู้สึกขอโทษเรื่องที่มาสาย
  •  เป็นวิธีพูดแบบสุภาพ สามารถใช้ได้กับคนรู้จักหรือคนที่ทำงานด้วย

ขอโทษที่มาสายค่ะ/ครับ

おくれて ごめん

okurete gomen

ขอโทษที่มาสายค่ะ/ครับ

  • ใช้พูดแสดงความรู้สึกขอโทษกับคนที่สนิทกัน เช่น เพื่อน คนรัก เป็นต้น

Level up

ขออภัยที่มาสายค่ะ/ครับ

おくれて もうしわけ ございません

okurete moushiwake gozaimasen

ขออภัยที่มาสายค่ะ/ครับ

  • เป็นวิธีพูดแบบสุภาพมาก
  • ใช้ในสถานการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ

Question corner

คำถาม

ผมได้ยินว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ตรงต่อเวลามาก จริงไหมครับ?

คำตอบ

ในญี่ปุ่นการเคร่งครัดเรื่องมาสายนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะ ที่ญี่ปุ่นไม่มีสถานการณ์รถติดมากแบบที่ประเทศไทย และรถไฟที่ล่าช้าก็มีน้อยมาก ดังนั้นหากคุณมาสายจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะอ้างว่ารถติด และคนที่มาสายบ่อยๆก็จะถูกมองว่าเป็นคนไม่มีระเบียบค่ะ

คำถาม

ถ้าหากเกิดมาสายขึ้นมาควรทำอย่างไรดีครับ

คำตอบ

อันดับแรกควรกล่าวคำขอโทษก่อนแล้วจึงพูดเหตุผลของการมาสายค่ะ ถ้าหากมาสายเพราะรถไฟล่าช้าก็สามารถขอเอกสารรับรองเรื่องรถไฟล่าช้าได้ที่สถานีค่ะ