บทที่ 23 มาเรียนรู้ตัวเลขกันเถอะ

Lessons

  • มารู้จัก  0 ถึง 10 กันเถอะ

ศูนย์

ぜろ

zero

ศูนย์

  •  การจำทั้งหมดให้ได้ในครั้งเดียวนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเรามาเรียนรู้จดจำทีละเล็กทีละน้อยกันเถอะ

หนึ่ง

いち

ichi

หนึ่ง

สอง

ni

สอง

สาม

さん

san

สาม

สี่

よん

yon

สี่

ห้า

go

ห้า

หก

ろく

roku

หก

เจ็ด

なな

nana

เจ็ด

แปด

はち

hachi

แปด

เก้า

きゅう

kyuu

เก้า

สิบ

じゅう

juu

สิบ

Level up

 วิธีพูดตั้งแต่ 11 ถึง 19

  • พูดตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 9 ต่อท้ายคำว่า juu วิธีการพูดเหมือนกับในภาษาไทย
  • ในภาษาไทยตรงเลข หนึ่ง จะเปลี่ยนเป็น เอ็ด แต่ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า ichi เหมือนปกติ

 ตัวอย่าง

สิบเอ็ด

じゅういち

juu ichi

สิบเอ็ด

สิบเจ็ด

じゅうなな

juu nana

สิบเจ็ด

วิธีพูด 20,30・・・90

พูดตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 9 ข้างหน้าคำว่า juu วิธีการพูดเหมือนกับในภาษาไทย

ตัวอย่าง

ยี่สิบ

にじゅう

ni juu

ยี่สิบ

ห้าสิบ

ごじゅう

go juu

ห้าสิบ

Question corner

คำถาม

27 พูดอย่างไรครับ?

คำตอบ

วิธีการพูดเหมือนกับในภาษาไทยค่ะ  27 พูดว่า ni juu nana ใช้หลักการนี้ในการพูดตัวเลข เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะสามารถพูดตัวเลขได้ตั้งแต่ 0〜99 เลยนะคะ