บทที่ 24 มาบอกอายุกันเถอะ

Lessons

  • 「 ตัวเลข + sai desu   さい です」 อายุ … ปี ค่ะ/ครับ
  • ลองนำตัวเลขที่ได้เรียนในบทที่ 23 มาพูดกันเถอะ

อายุ 19 ปี 

じゅう きゅう さい です

juu kyuu sai desu

อายุ 19 ปี

อายุ 25 ปี

に じゅう ご さい です

ni juu go sai desu

อายุ 25 ปี

อายุ 33 ปี

さん じゅう さん さい です

san juu san sai desu

อายุ 33 ปี

Level up

ระวังการพูดอายุที่ลงท้ายด้วย 0,1,8 มีความแตกต่างจากปกติเล็กน้อย

  • กรณีของอายุ 10,20,30・・・90 ปี

อายุ 20 ปี

に じゅっさい です

ni jussai desu

อายุ 20 ปี

  • กรณีของอายุ 1,11,21・・・91 ปี

อายุ 21 ปี

に じゅう いっさい です

ni juu issai desu

อายุ 21 ปี

วิธีพูด 20,30・・・90

  • กรณีของอายุ 8,18,28・・・98 ปี

อายุ 28 ปี

に じゅう はっさい です

ni juu hassai desu

อายุ 28 ปี

Question corner

คำถาม

ตอนที่พูดแนะนำตัวเอง ควรจะบอกอายุด้วยไหมครับ?

คำตอบ

จะบอกอายุหรือไม่บอกก็ได้ค่ะ

บางคนก็ไม่ต้องการที่จะบอกอายุของตัวเอง ดังนั้นถ้าคนที่แนะนำตัวไม่บอกอายุ

ก็ไม่ควรที่จะไปถามอายุของเขานะคะ

คุณจะได้เรียนรู้วิธีถามอายุในบทที่ 25 ลองไปดูกันนะคะ