บทที่ 28 กรุณาพูดอีกครั้งค่ะ/ครับ

Lessons

  • วิธีการพูดเมื่อต้องการให้คู่สนทนาพูดซ้ำอีกครั้ง

กรุณาพูดอีกครั้งค่ะ/ครับ

もういちど おねがいします

mouichido onegai shimasu

กรุณาพูดอีกครั้งค่ะ/ครับ

  • พูดตอนที่คุณไม่ได้ยินภาษาญี่ปุ่นของคู่สนทนา
  • เป็นวิธีการพูดที่สุภาพ สามารถใช้ได้กับทุกคน
  • ถ้าเติมคำว่า sumimasen ไว้ข้างหน้า จะทำให้ประโยคนั้นสุภาพมากยิ่งขึ้น

ขอโทษนะคะ/ครับ กรุณาพูดอีกครั้งค่ะ/ครับ

すみません。もういちど おねがいします

sumimasen mouichido onegai shimasu

ขอโทษนะคะ/ครับ กรุณาพูดอีกครั้งค่ะ/ครับ

ฮะ?

え?

e?

ฮะ?

Level up

กรุณาพูดช้าๆค่ะ/ครับ

ゆっくり おねがいします

yukkuri onegai shimasu

กรุณาพูดช้าๆค่ะ/ครับ

  • เป็นวิธีการพูดที่ขอให้คู่สนทนาพูดช้าลง
  • เป็นวิธีการพูดที่สุภาพ สามารถใช้ได้กับทุกคน
  • ถ้าเติมคำว่า sumimasen ไว้ข้างหน้า ก็จะทำให้ประโยคนั้นสุภาพมากยิ่งขึ้น

Question corner

คำถาม

จะทำอย่างไรครับ ? ถ้าไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นของคู่สนทนา แม้ว่าจะขอให้เขาพูดซ้ำ หรือขอให้พูดช้าๆแล้วก็ตาม

คำตอบ

ถ้าหากยังไม่เข้าใจ ก็พูดคำว่า sumimasen wakarimasen ที่ได้เรียนไปในบทที่ 19
คู่สนทนาของคุณอาจจะเปลี่ยนวิธีการพูดเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่ง่ายๆหรือพูดภาษาอังกฤษมาแทนก็ได้ค่ะ