บทที่ 10 มาทักทายกันเถอะ 2

  • มาเรียนรู้คำกล่าวทักทายกันเถอะ

Lessons

げんきですか? สบายดีไหมคะ/ครับ?

げんきですか?

genkidesuka?

สบายดีไหมคะ/ครับ?

  • คำพูดทักทายแสดงความห่วงใยสุขภาพของคู่สนทนา
  • ใช้พูดแทนคำว่า “kon’nichiwa ” หรือพูดต่อจากคำว่า“kon’nichiwa ” ก็ได้

はい、げんきです。 สบายดีค่ะ/ครับ

はい、げんきです。

hai genkidesu

สบายดีค่ะ/ครับ

  • เป็นคำตอบทั่วไปสำหรับคำทักทายในข้อ①
  • สามารถพูดคำว่า “arigatou gozaimasu”เพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณด้วยก็ได้

まあまあです。 ก็เรื่อยๆค่ะ/ครับ

まあまあです。

maa maadesu

ก็เรื่อยๆค่ะ/ครับ

  • เป็นคำตอบสำหรับคำทักทายในข้อ①
  • หากคู่สนทนาตอบกลับด้วยสีหน้าเศร้าแสดงว่าน่าเป็นห่วงมาก แต่ถ้าพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแสดงว่าไม่น่าเป็นห่วง

มาลองทักทายคุณชิระสุกันเถอะ

しらすさん、こんにちは。げんきですか? 

shirasu san kon’nichiwa genkidesuka?

สวัสดีค่ะ/ครับ คุณชิระสุสบายดีไหมคะ/ครับ?

คำตอบของคุณชิระสุ

はい。げんきです。ありがとうございます。

hai genkidesu arigatou gozaimasu

สบายดีค่ะ ขอบคุณนะคะ

Level Up

เพียงแค่เพิ่มคำว่า “ka?” ในท้ายประโยค ก็สามารถทำให้เป็นประโยคคำถามได้

げんきです。

genkidesu

สบายดีค่ะ/ครับ

げんきですか?

genkidesu ka?

สบายดีไหมคะ/ครับ?

  • คำว่า“ka?”จะต้องออกเสียงสูง

ตัวอย่างการตอบในกรณีที่ไม่ค่อยสบาย

あまり げんきじゃ ありません

amari genkija arimasen

ไม่ค่อยสบายค่ะ/ครับ

ちょうしが わるいです。

choushiga waruidesu

ไม่สบายค่ะ/ครับ

เป็นต้น

Question corner

คำถาม

คำว่า “genkidesuka?” สามารถใช้พูดกับทุกคนได้หรือไม่ครับ?

คำตอบ

ใช้พูดตอนที่พบกับเพื่อนหรือคนรู้จักที่ไม่ได้เจอกันนานค่ะ ส่วนเพื่อนที่โรงเรียนหรือเพื่อนร่วนงานที่พบเจอกันในทุกๆวัน จะไม่นิยมพูดทักทายด้วยคำนี้ค่ะ
สำหรับการทักทายผู้ที่มีอายุมากกว่า เช่น เจ้านายหรือครู เป็นต้น ก็จะมีวิธีพูดทักทายอย่างสุภาพว่า “ogenkidesuka”