รายการบทเรียน

 • Lesson35

  マッサージ師のための日本語

  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับหมอนวด

  เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น เพื่อนำไปใช้ตอนนวดให้ลูกค้า

 • Lesson34

  日本人と働く人のための日本語

  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ทำงานกับคนญี่ปุ่น

  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทหรือโรงงานญี่ปุ่น รวมไปถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจกับคนญี่ปุ่น สามารถนำไปใช้ได้

 • Lesson33

  飲食店で働く方向け

  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงานในร้านอาหาร

  ภาษาญี่ปุ่นที่ผู้ที่ทำงานในร้านอาหารหรือร้านกาแฟ สามารถนำไปใช้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้ แนะนำคำสุภาพที่ใช้ในการพูดกับลูกค้า

บทเรียนตามหมวดหมู่

แนะนำเนื้อหาของเว็บไซต์

บทเรียนภาษาญี่ปุ่น
วัฒนธรรมย่อยของญี่ปุ่น
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
เครื่องสำอางญี่ปุ่น
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
บทเรียนสนทนาภาษาญี่ปุ่นระหว่างท่องเที่ยวในญี่ปุ่น