บทที่ 12 มาถามอาชีพกันเถอะ

Lessons

  • วิธีการถามอาชีพ

しごとは なんですか? ทำงานอะไรหรือคะ/ครับ?

しごとは なんですか?

shigoto wa nandesuka?

ทำงานอะไรหรือคะ/ครับ?

ความหมายของคำศัพท์

しごと

shigoto

งาน

なんですか?

nandesuka?

อะไรหรือคะ/ครับ?

  • วิธีตอบ

ตอบโดยการพูด “อาชีพ + desu ”

  • หากทำงานที่บริษัท

かいしゃいんです。 เป็นพนักงานบริษัทค่ะ/ครับ

かいしゃいんです。

kaishain desu

เป็นพนักงานบริษัทค่ะ/ครับ

  • หากเป็นนักเรียน

がくせいです。 เป็นนักเรียนค่ะ/ครับ

がくせいです。

gakusei desu

เป็นนักเรียนค่ะ/ครับ

มาลองถามฉัน (ชิระสุ) กันเถอะ

しらすさん、しごとは なんですか?

shirasu san shigoto wa nandesuka?

คุณชิระสุ ทำงานอะไรหรือคะ/ครับ?

コスプレイヤーです。

kosupureiyaa desu

เป็นคอสเพลย์เยอร์ค่ะ

ตัวอย่าง คำศัพท์อาชีพ

こうむいん

koumuin

ข้าราชการ

けいさつかん

keisatsukan

ตำรวจ

きょうし

kyoushi

ครู

のうか

nouka

เกษตรกร

はんばいいん

hanbaiin

พนักงานขาย

かんごし

kangoshi

พยาบาล

エンジニア

enjinia

วิศวกร

しゅふ

shufu

แม่บ้าน

スポーツせんしゅ

supootsu senshu

นักกีฬา

Level up

หากเปลี่ยนคำว่า “shigoto” เป็น “oshigoto”จะทำให้มีความสุภาพมากขึ้น

おしごとは なんですか?

oshigoto wa nandesuka?

ทำงานอะไรหรือคะ/ครับ? (สุภาพมากขึ้น)

จากที่ได้เรียนใน Level up ของบทที่ 11
เป็นการเติม “お(o)”ลงไปเช่นเดียวกับในประโยค onamaewa nandesuka?

Question corner

คำถาม

อาชีพที่เป็นที่นิยมของเด็กญี่ปุ่นคืออะไรครับ?

คำตอบ

จากแบบสำรวจนักเรียนระดับประถมศึกษา
เด็กผู้ชาย อยากเป็นนักกีฬา,แพทย์,ผู้สร้างเกม,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่ตำรวจ และในช่วงนี้ YouTuber ก็เป็นที่นิยมเช่นกันค่ะ
เด็กผู้หญิง อยากเป็นคนทำขนม(Patissier) , พยาบาล, แพทย์, พี่เลี้ยงเด็ก, นักออกแบบแฟชั่น, ครู, สัตวแพทย์, ช่างเสริมสวย เป็นต้นค่ะ