บทที่ 14 คำทักทายเมื่อออกไปข้างนอก

Lessons

  • คำทักทายเมื่อจะออกไปข้างนอก

คนที่จะออกไปข้างนอก

いってきます

ittekimasu

จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะ/ครับ

  • ใช้พูดตอนที่จะออกไปข้างนอก เช่น ออกจากบ้าน เป็นต้น คนที่จะออกไปข้างนอกบอกกับคนที่ยังเหลืออยู่

คนที่ไปส่ง

いってらっしゃい

itterasshai

ไปดีมาดีนะคะ/ครับ

  • คนที่ไปส่งพูดให้กับคนที่จะออกไปข้างนอก
  •  ข้อ①และ② ฝ่ายไหนจะพูดก่อนก็ได้

Lessons 2

  • คำทักทายเมื่อกลับมา

คนที่กลับมา

ただいま

tadaima

กลับมาแล้วนะคะ/ครับ

  • คนที่กลับมาเป็นคนพูด

คนที่อยู่ที่บ้าน

おかえりなさい

okaerinasai

ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะ/ครับ

  • คนที่อยู่ที่บ้านพูดให้กับคนที่กลับมา
  • ถ้าพูดกับครอบครัวหรือคนที่สนิท สามารถตัดคำข้างหลังแล้วพูดแค่ “okaeri”ก็ได้
  • ข้อ③และ④ ฝ่ายไหนจะพูดก่อนก็ได้