บทที่ 3 มาพูดขอบคุณกันเถอะ

  • มาเรียนรู้เกี่ยวกับคำกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบรับคำขอบคุณกันเถอะ

Lessons

ありがとうございます ขอบคุณครับ / ค่ะ

ありがとうございます

arigatou gozaimasu

ขอบคุณครับ / ค่ะ

どういたしまして ด้วยความยินดีครับ / ค่ะ

どういたしまして

douitashimashite

ด้วยความยินดีครับ / ค่ะ

  • เป็นคำที่ใช้แสดงความขอบคุณ ในตอนที่ได้รับบางสิ่ง หรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น เป็นต้น
  • ถ้าพูดคำนี้แล้วโค้งคำนับ(ก้มศีรษะ)ด้วย จะทำให้ดูสุภาพมากยิ่งขึ้น

เช่น

shirasu : arigatou gozaimasu ขอบคุณค่ะ

ploy  : douitashimashite  ด้วยความยินดีค่ะ

Level Up

คำว่า gozaimasu ที่อยู่ใน arigatou gozaimasu เป็นคำยกย่อง
กรณีที่พูดกับเพื่อนหรือคนสนิทสามารถพูดว่า arigatou ได้

Question corner

คำถามที่ 1

คำว่า 「arigatou」(ขอบคุณ) มีความหมายว่าอะไรครับ?

คำตอบ

แต่เดิมเป็นคำที่มีความหมายว่า “หาได้ยาก”
ซึ่งจะใช้ในความหมายที่ว่า สิ่งที่คุณได้ทำให้นั้น เป็นสิ่งที่หาได้ยาก ฉันรู้สึกขอบคุณ ค่ะ

คำถามที่ 2

การโค้งคำนับของคนญี่ปุ่นทำอย่างไรครับ?

คำตอบ

มีความแตกต่างกับการไหว้ของไทยคือไม่ยกมือขึ้นมา
แต่จะก้มศีรษะลงเพื่อเพิ่มความสุภาพ แต่ถ้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแค่ก้มศีรษะลงเล็กน้อยก็พอแล้ว
นอกจากการแสดงความขอบคุณแล้ว ยังโค้งคำนับในตอนทักทายและขอโทษด้วยเช่นกัน
วิธีการโค้งคำนับจะขออธิบายในโอกาสหน้าค่ะ