บทเรียนตามหมวดหมู่

รายการบทเรียน

 • Lesson5

  わたし あなた

  ผม/ฉัน , คุณ

  รียนรู้คำศัพท์เรียกตัวเอง(สรรพนามบุรุษที่1)และคู่สนทนา(สรรพนามบุรุษที่ 2)แล้วนำไปใช้ในการสนทนากันเถอะ

 • Lesson3

  ありがとう

  ขอบคุณครับ

  มาเรียนรู้เกี่ยวกับคำกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบรับคำขอบคุณกันเถอะ